Fuzzy Kitty Slipper Socks

$9.00
SKU: 326533
These Living Royal Fuzzy Kitty Slipper Socks are super soft and cozy!