Milkshake Pajama Short

$26.50
SKU: 336464
These shorts are plush with a milkshake print.