Fuzzy Puppy Slipper Socks

$9.00
SKU: 326534
These Living Royal Fuzzy Puppy Slipper Socks are super soft and cozy!